Quy định chia sẻ bài viết

  • Kiemtienonline.biz giữ bản quyền toàn bộ nội dung đã và sẽ phát hành, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
  • Bạn không được phép sử dụng nội dung trên Kiemtienonline.biz vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
  • Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  • Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng “Nguồn bài viết từ Kiemtienonline.biz” và kèm theo đường link tới bài viết gốc.

Nếu các bạn không tuân thủ các quy tắc trên khi sử dụng lại các bài viết từ Kiemtienonline.biz, chúng tôi buộc lòng phải report site của các bạn lên Google DMCA hoặc gửi yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ đến các nhà cung cấp hosting, domain mà bạn đang sử dụng

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng Kiemtienonline.biz.